PRODUKTY

Balistická ochrana

Produkty ako balistické pláty, štíty, balistické prilby a nepriestrelné vesty sú základnou výbavou pre zásahové jednotky.