PRODUKTY

C.B.R.N.

Chemická, biologická, rádiologická a jadrová obrana (CBRN obrana) sú ochranné opatrenia prijímané v situáciách, v ktorých môže hroziť chemické, biologické, rádiologické alebo jadrové vojnové nebezpečenstvo (vrátane terorizmu).