PRODUKTY

Čižmy a rukavice

Veľmi dôležitou súčasťou C.B.R.N. ochrany je ochrana
horných a dolných končatín pred kontamináciou.
Špeciálne rukavice, čižmy a návleky sú kvalitne
vyrobené a certifikované podľa príslušných noriem.