PRODUKT

Dekontaminácia CBRN materiálu

Chemická, biologická, rádiologická a jadrová (CBRN) dekontaminácia je odstraňovanie CBRN materiálu zo zariadení alebo ľudí. Cieľom dekontaminácie je zníženie radiačnej záťaže, záchrany zariadení a materiálov, odstránenie uvoľnených CBRN kontaminantov a fixácia zostávajúcich na mieste v rámci prípravy na ochranné skladovacie alebo trvalé pracovné činnosti.