PRODUKTY

Široký sortiment senzorov na detekciu a identifikáciu:

■ Chemické bojové látky (CWA)
■ Toxické priemyselné chemikálie (TIC)
■ Rádiologické a ionizujúce materiály
■ Výbušné materiály
■ CBRN detekčné roboty a drony
■ Zvýšenie povedomia o situácii počas CBRN incidentov.