PRODUKTY

EOD a IED

EOD je skratka pre Explosive Ordnance Disposal, teda zneškodňovanie a zneškodňovanie bômb. Technici EOD sú vysoko vyškolení vojenskí členovia slúžiaci v armáde, námorníctve a vzdušných silách, ktorí sú zodpovední za odzbrojenie, zaistenie bezpečnosti a likvidáciu výbušnín.