PRODUKTY

Pozemné sily

V roku 2013 bola založená skupina Avnon Group, využívajúca rôzne technológie v rámci skupiny, TAR poskytuje projekty a riešenia založené na technológiách širšej klientskej základni. Naša spoločnosť pochopila, že vlády hľadajú holistické riešenia, a preto prešla od integrátora produktov tretích strán k poskytovaniu integrovaných technologických riešení na národnej úrovni, aby splnila svoje prevádzkové požiadavky.