DIVÍZIA

Odpadové hospodárstvo

Spoločnosť STEBERG s.r.o. je výhradným dovozcom profesionálnych kompostérov COMBOX, kvalitných nádob na komunálny a zelený odpad ako aj BIO BAG vreciek na kuchynský odpad.

Ciele odpadového hospodárstva

Steberg je spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike, ktorá poskytuje odpadové hospodárstvo riešenia pre nakladanie s odpadmi na miestnom aj európskom trhu. Ako výhradný dovozca profesionálnych kompostérov COMBOX ponúka spoločnosť Steberg kvalitné návody na spracovanie komunálneho a zeleného odpadu, ako aj vrecia BIO BAG na kuchynský odpad.

Kompostovanie je dôležitou súčasťou odpadového hospodárstva, pretože pomáha znižovať množstvo odpadu, ktorý sa ukladá na skládky, a tiež produkuje cennú surovinu, ktorá sa môže použiť na obohatenie pôdy. Kompostéry COMBOX od spoločnosti Steberg sú určené pre malé aj veľké kompostovacie prevádzky a sú ideálne pre obce, komerčné prevádzky a jednotlivcov, ktorí chcú kompostovať vlastný odpad.

Okrem svojich kompostérov ponúka aj kvalitné návody na spracovanie komunálneho a zeleného odpadu. Tieto návody sú navrhnuté tak, aby pomohli miestnym úradom a podnikom efektívne hospodáriť s odpadom, znížiť jeho vplyv na životné prostredie a ušetriť peniaze.

Spoločnosť ponúka aj vrecia BIO BAG na kuchynský odpad, ktoré sú vyrobené z rastlinných materiálov a sú plne kompostovateľné. Tieto vrecia sú vynikajúcou alternatívou k tradičným plastovým vreciam, ktorých rozklad na skládkach môže trvať stovky rokov. Používaním vriec BIO BAG môžu jednotlivci znížiť svoj vplyv na životné prostredie a prispieť k udržateľnejšej budúcnosti.

Spoločnosť Steberg sa celkovo zaviazala poskytovať udržateľné riešenia nakladania s odpadom, ktoré sú efektívne a zároveň šetrné k životnému prostrediu. Vďaka svojmu zameraniu na kompostovanie, kvalitným pokynom a inovatívnym produktom, ako sú vrecia BIO BAG, je popredným poskytovateľom služieb v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike a v celej Európe.