2 OCELOVÉ KARABÍNY PRE NÁROČNÉ ZAŤAŽENIE

D krúžok vyrobený z ocele pre vysoké zaťaženie.