7,62 POLOAUTOMATICKÁ PUŠKA

7,62 mm poskytuje presnosť na veľké vzdialenosti, rýchlu streľbu a umožňuje vykonávanie misií na veľké vzdialenosti. Vysokokapacitné, rýchlo vymeniteľné zásobníky umožňujú optimalizáciu výberu munície v modeloch s potlačenou aj nepotlačenou streľbou.