9mm PISTOL

Pištoľ 9×19 používa jednotka presadzovania práva na celom svete. Ľahká a spoľahlivá.