ACOUSTIC HAILING DEVICE

Poskytuje akustický systém, ktorý ľahko prekonáva prostredie s vysokým hlukom pozadia.