AKTÍVNE ODPOČÚVANIE

Aktívny systém, ktorý sa ukázal ako úplne nezistiteľný operátorom alebo cieľom. Nevyžaduje sa žiadna ďalšia SIM karta. Účastníkom sa účtujú hovory, ktoré účtuje M.O. fakturačný systém.