AKTÍVNE ODPOČÚVANIE

Aktívny systém, ktorý sa ukázal ako úplne nezistiteľný operátorom alebo cieľom. Do systému nie je potrebné vkladať žiadnu ďalšiu SIM kartu. Účastníkom sa účtujú hovory, ktoré účtuje M.O. fakturačný systém.