ANCOR TALON DMM
ANCOR TALON DMM

Kotva zemná pre strmé lúčne svahy.

Každá z piatich nôh Talonu je vyrezaná laserom z hliníkového plechu a ponúka
vynikajúci pomer pevnosti a hmotnosti.
Použiteľné na strmých lúčnych svahoch, kde nie je iný spôsob zabezpečenia.

Výška: cca. 370 mm
Počet ramien: 5