Balkónové balistické bariéry

Poskytujú ochranu proti strelám kalibru 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm a hladkostenným strelám kalibru 338 LAPUA 285 GRAIN a .50 BMG 750 gr A-MAXR Match™ vystreleným zo vzdialenosti 1 metra, 12,7×99 mm M33 BALL. Z konštrukčného hľadiska môžu byť samostatným prvkom alebo môžu byť pripojené k existujúcim konštrukciám na balkónoch a terasách. Možnosť prenosu obrazu na povrch balistického krytu RUBOX chráni pred identifikáciou a imituje bežnú konštrukciu balkóna/terasy. Prvky systému RUBOX možno obstavať inými maskovacími prvkami alebo omietnuť. Zábrana je odolná voči poveternostným podmienkam. Balistické zábrany poskytujú bezpečnosť proti strelám zo strelných zbraní a odrazom.