Bezpečné antirikoketové kamene

Slúži na vytvorenie nepravidelných a bezpečných cvičebných zón vo vnútri a mimo budov. Bezpečné antikorové kamene sú odolné voči meniacim sa vonkajším podmienkam a majú protišmykové vlastnosti, ktoré chránia strelca pred náhodným pádom.

Sú vyrobené z materiálu so samozatváracími a protirikoketovými vlastnosťami a vytvárajú zóny s rôznorodým povrchom a štruktúrou. Umožňujú imitáciu náročných streleckých podmienok – budovanie streleckej pozície, pochodovanie, plazenie, streľbu z polohy ležmo v zónach lemovaných nepravidelnými prvkami. Zároveň chránia strelca pred náhodným spätným odrazom po výstrele smerom k zemi.

Bezpečné kamene sú k dispozícii ako súprava 20 nepravidelných prvkov vyrobených zo samotesniacich a nerikošetových zmesí. Rozmery prvkov sú od Ø100 do Ø500 mm s výškou od 100 do 500 mm.