BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA PRE MESTÁ a OBCE

Riešenia TAR Ideal Safe City umožňujú mestským úradom, pohotovostným službám a orgánom činným v trestnom konaní znižovať kriminalitu, mestské násilie, vandalizmus a teroristické hrozby, ako aj zvyšovať povedomie. Naše riešenia tiež pomáhajú polícii, pracovníkom prvej pomoci a obecným úradom zabezpečiť kontrolu davu na protestoch, zhromaždeniach, koncertoch, festivaloch, demonštráciách, ako aj pri kontrole hraníc. TAR vykonáva podrobné hodnotenie, aby posúdil slabé stránky a potreby nášho klienta, aby navrhol a vytvoril inteligentné, uvedomelé a hodnotné riešenia podľa inteligencie a prevádzkových špecifikácií.