Bezpečnostná izba

Modulárny systém RUBOX určený pre objekty so zvýšeným bezpečnostným štandardom. Systém RUBOX, podobne ako Safe Rooms alebo Panic Rooms, má za úlohu poskytnúť úkryt osobám, obyvateľstvu alebo klientom v prípade lúpeže, počas teroristického útoku alebo živelnej pohromy. V súčasnosti je potreba ochrany nepopierateľná a môže sa používať v luxusných rezidenciách, nákupných centrách, zmenárňach, kancelárskych budovách, školách, verejných úradoch, veľvyslanectvách a mnohých iných verejnoprospešných zariadeniach. Všade tam, kde existuje reálna hrozba terorizmu a možnosť zabrániť účinkom útoku určitými bezpečnostnými opatreniami, sa modulárny systém RUBOX stáva určitým bezpečnostným bodom.

Modulárny systém RUBOX je určený na budovanie priestorov s veľmi vysokým bezpečnostným štandardom, konštrukcia umožňuje chrániť osoby a hnuteľné veci pred reálnym teroristickým, fyzickým útokom a použitím nábojov vystrelených zo strelných zbraní:

  • kalibru 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm a s hladkým vývrtom,
  • CALIBER 338 LAPUA 285 GRAIN a .50 BMG 750 GR A-MAXR MATCH™ vystrelených zo vzdialenosti 1 m,
  • 12,7×99 mm M33 BALL,
  • RG 42, F1, RGZ89, RGO88 ručné granáty.

Modulárny systém RUBOX
Systém umožňuje prispôsobiť prakticky akúkoľvek miestnosť na ochranné účely s použitím malých zdrojov a zavedením nepodstatných zmien v miestnosti určenej na zabezpečenie ochrany. Modulárny systém RUBOX možno použiť na vybudovanie ochrannej miestnosti v suteréne, na prízemí budovy a na každom ďalšom poschodí. Systém RUBOX neobsahuje žiadne oceľové prvky ani pancierové dosky. Vďaka svojej konštrukcii je úplne mobilný, čo umožňuje modifikovať konfiguráciu v miestnosti podľa potreby. Zabezpečuje steny, podlahy a stropy podľa požiadaviek a predpokladov klienta. Systém možno namontovať pod rám z maskovacích dosiek, OSB dosiek, sadrokartónu alebo na prvky systému RUBOX možno naniesť maskovacie omietky, napr. maskovanie v súlade s účelom miestnosti. Modulárny systém RUBOX umožňuje na steny blokov podľa uváženia zákazníka vložiť maskovací prenos. To umožňuje využívať miestnosť na iné účely a nezverejňovať jej vlastnosti tretím osobám. Tým sa zabezpečí bezpečnosť na čas potrebný na informovanie služieb o činnosti útočníka alebo útočníkov. Konštrukcia stien v modulárnom systéme RUBOX zabraňuje útočníkom preniknúť do jej vnútorných priestorov a zraniť osoby zdržiavajúce sa vo vnútri poškodením vonkajších stien aj pomocou zbrane veľkého kalibru.