BGAN POZEMNÉ/VOZIDLOVÉ SATELITY

Poskytuje simultánnu hlasovú a širokopásmovú dátovú komunikáciu globálne z ľahkých satelitných terminálov. Pripojte terminál BGAN k prenosnému zariadeniu a získajte prístup na internet na prehliadanie webu, e-mail alebo streamovanie IP, aby ste splnili všetky vaše potreby v oblasti dát, hlasu a videa.