BIOMETRICKE ROZPOZNÁVANIE

Softvér na ručnú geometriu identifikuje používateľa podľa tvaru jeho rúk, meria rozmery a porovnáva tieto merania s meraniami uloženými v databáze.