BREACHING FRAME

Vodotesná stlačená stena porušujúca náboj. Môže byť nabitý bleskovicou, plastickou trhavinou (napr. C4 alebo PE4) alebo plošnou trhavinou v závislosti od dostupnosti a cieľa.