C & C MIESTNOSŤ

Táto platforma poskytuje C&C možnosť definovať a personalizovať údaje na mape systému. Prijíma reporty a grafické dáta podľa prevádzkových požiadaviek a preferencií.

Vlastnosti a funkčnosť:
Jednotný monitorovací systém založený na GIS
Viaceré správy o polohe a stave
Nástroje na úpravu informácií o POI a GIS
On-line debrífingový systém
Správa udalostí a úloh