CESTNÁ SVETLICA

Označuje miesta alebo označuje územie. Svetlice sa ľahko nasadzujú a sú ľahké a dajú sa vidieť na veľkú vzdialenosť. Ideálne pre všetky vonkajšie prostredia.