Čistič podvozkov

Automatický systém na dekontamináciu podvozku, čistenie a odmasťovanie.