ČÍTAČKA KARIET

Sofistikovaný PC konfigurovateľný, maximálne bezpečný systém kontroly prístupu.