CLEANER ATTACHMENT

Používa sa na humanitárne odmínovanie. Pripevniteľné na všetky typy traktorov a bugerov. Systém odmínuje oblasť zbieraním zeminy kontaminovanej mínami, preosievaním a otriasaním nečistôt, míny buď odpália, alebo odstránia.