COMMAND & CONTROL TENT

Umožňuje veliteľovi spoločných síl zriadiť dočasné, samostatné veliteľstvo s vlastným napájaním a počítačovou sieťou.