CORNER SHOT

Poskytuje bezpečnostným silám účinný nástroj na presné určenie a zasiahnutie cieľa s minimálnym rizikom pre osobnú bezpečnosť. Na základe existujúcich 9 mm a 40 mm zbraní.