CS GRANÁT

Taktický CS granát. Užitočné najmä pre boj proti nepokojom a presadzovanie práva.