DE-MINING FLARE

Navrhnuté na ničenie nášľapných mín „nízkeho poriadku“.