Dekontaminačný systém

Zabezpečuje hrubé čistenie povrchov kolektívnych zariadení, nástreky dekontaminačných zmesí a následné oplachovanie linkovým tranzitným spôsobom. Rýchle presťahovanie a letecká doprava.