DETEKCIA TSUNAMI

Systémový záznamník tlaku na morskom dne meria hmotnosť vody nad morom – ktorá sa mení v závislosti od výšky vlny – a svoje zistenia posiela do bóje na hladine. Bója monitoruje stav povrchu pomocou údajov z morského dna na satelit, ktorý ich prenáša späť do prijímacej stanice.