DETEKCIA VÝBUŠNIN A DROG

Psy sú vycvičené, aby sa správali neagresívne k cudzím ľuďom v preplnených priestoroch.
■ Vycvičený na detekciu výbušných náloží v rôznych terénoch: v podzemí, na otvorených poliach a v budovách.
■ Vycvičený pracovať na vzdialenosť viac ako 100 metrov od svojho psovoda a reagovať na jeho hlasový povel alebo signál.
■ Vie označiť výbušniny pasívnym spôsobom (sedenie/ľahnutie) alebo aktívnym spôsobom (štekanie).