DOBÍJATEĽNÁ A PRENOSNÁ PRIECHODNÁ BRÁNA MAGNOMETRA

3 detekčné sekcie umožňujú detekciu všetkých druhov kovov. Jednoduchá demontáž a montáž.