DOOR BREACHING EXPLOSIVE

Poskytuje rýchly spôsob vstupu cez steny a iné bariéry. Systém pozostáva z plastového plášťa, rám slúži ako podpera pre výbušninu a ako nádoba na vodu, ktorá obklopuje výbušninu.