DOPLNKY
DOPLNKY

Košík pod drez na kuchynský odpad. Prevzdušňovač na premiešanie materiálu vo vnútri kompostéra a uľahčenie vetrania. Bio-štartér na podporu procesu premeny potravinového/záhradného odpadu na kompost.