Elektronický stetoskop

Elektronický stetoskop RE 80 M2

Pokročilý systém akustického zosilnenia navrhnutý pre aplikácie EOD aj IEDD. Zariadenie má schopnosť zosilňovať akustické vibrácie z mechanických, elektromechanických a niektorých elektronických poistiek a časovacích zariadení. Stetoskop je tiež vybavený mikrovlnným dopplerovským bezkontaktným mikrofónom (MDCM), ktorý je možné umiestniť do odľahlej konfigurácie od monitorovaného zariadenia.