ESCAPE HOOD

Kompaktná CBRN úniková kapucňa, najmenší respirátor na čistenie vzduchu na trhu. Poskytuje podporu núdzovým pracovníkom, ktorí hľadajú okamžitú alebo núdzovú ochranu dýchania.