FAST DEPLOYMENT NONEL

Neelektrická,, viacúčelová iniciačná jednotka. Prakticky necitlivé na elektrické a elektromagnetické vplyvy. Mechanizmus rýchleho nasadenia. Navrhnuté pre hands-free ovládanie, možno ho ovládať lakťom, nohou alebo rukou.