FIELD COMMAND CONTROL
FIELD COMMAND CONTROL

Plne komplexné nasaditeľné riešenie na monitorovanie a analýzu údajov z viacerých zdrojov videa paralelne. Podporuje automatickú detekciu, upozornenia a správu udalostí. Systém zahŕňa širokú škálu detekčných funkcií týkajúcich sa ľudí, vozidiel a statických objektov.