FLASH & BANG

Navrhnuté na vytvorenie rušivého a dezorientačného efektu v bojových situáciách alebo počas taktického vstupu.