FLASH & BANG

Navrhnuté tak, aby vytvárali rušivý a dezorientačný efekt v bojových situáciách alebo počas taktického vstupu.