FORENZNÉ VOZIDLO
FORENZNÉ VOZIDLO
FORENZNÉ VOZIDLO
FORENZNÉ VOZIDLO
FORENZNÉ VOZIDLO
FORENZNÉ VOZIDLO

Forenzné vozidlá TAR sú prispôsobené tak, aby spĺňali špeciálne požiadavky vyšetrovateľov na mieste činu. Vozidlo umožňuje forenznému tímu prísť na miesto činu, zhromaždiť, analyzovať a zdokumentovať zhromaždené dôkazy priamo na mieste, čo im umožní zachovať dôkazy a urýchliť proces vyšetrovania.