FREEZE NEUTRALIZING KIT

Súprava na neutralizáciu mrazu umožňuje technikom bomby aplikovať techniky zmrazovania v aplikáciách EOD aj IEDD.