FUSE EXTRACTOR

Vyťahovač poistiek je schopný odstrániť určité typy poistiek mechanicky a z bezpečnej vzdialenosti.