FUSE NEUTRALISING KIT

Súprava obsahuje zariadenie, pomocou ktorého je možné zaviesť špecifické látky do príslušných zápalných mechanizmov a systémov za účelom ich neutralizácie.