GAS TIGHT BOMB CONTAINER
GAS TIGHT BOMB CONTAINER

Mobilný systém s vysokou výbušnosťou a kapacitou zadržiavania CBRN látok. Nádoba úplne obsahuje a chráni pred účinkami výbuchu. Ochrana pred 1, 2, 3, 5 a 10 kg TNT.