Graphic transfers on rubox system blocks

Sú navrhnuté tak, aby odrážali skutočné podmienky vo vnútri a mimo budovy. Sú ideálnym prvkom vybavenia steny a nezaberajú plochu objektu. Trvanlivosť prenosu počas prevádzky systému RUBOX je kľúčovým prvkom, ktorý ovplyvňuje účastníkov, pretože nedochádza k degradácii nábojovej pasce ani pri silnej paľbe z ručných zbraní, a tak sa výcvik môže vykonávať pravidelne bez rizika trvalého poškodenia nábojovej pasce a obrazu na nej uloženého. Je to ideálny didaktický nástroj, ktorý nanovo definuje imitáciu reálnych taktických podmienok.