HEAVY DUTY TRIPOD

Umožňuje operátorovi zneškodňovania bômb na diaľku zdvihnúť podozrivé improvizované výbušné zariadenie (IED) s hmotnosťou do 750 kg z výklenkov, ako je batožinový priestor auta, drenážny otvor atď.